Bà Nguyễn Thị Thiên Mai - Giám đốc Thư viện huyện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Châu Đức

  • 05/05/2020
  • 867
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Ngày 04/5/2020, UBND huyện Châu Đức tổ chức hội nghị công bố Quyết định sáp nhập Đài Truyền thanh, Thư viện vào Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao  huyện Châu Đức.


Bà Nguyễn Thị Thiên Mai - Giám đốc Thư viện huyện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Châu Đức

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Châu Đức có trụ sở làm việc tại Số 45, đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Ngãi Giao. Thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 cơ quan là Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Đài Truyền thanh và Thư viện. Sau khi sáp nhập, trung tâm có 29 biên chế và 10 hợp đồng lao động. Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: Giám đốc và 2 Phó Giám đốc, 4 tổ chuyên môn nghiệp vụ.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Châu Đức có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao các cấp trực thuộc địa phương quản lý; tổ chức các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

Bà Nguyễn Thị Thiên Mai, Giám đốc Thư viện huyện Châu Đức được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Châu Đức.

HT

Thư viện tỉnh BR-VT

  • Thư viện huyện Châu Đức

Mới nhất

Sáng 13/10/2020, tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Châu Đức), Trung tâm VHTT-TT huyện Châu Đức tổ chức chương trình phục vụ lưu động tuyên truyền giới thiệu sách đợt 3 năm 2020. Tham dự có lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo cùng đông đảo các em học sinh.

Xem nhiều nhất

“108 câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn” - Ngay từ tiêu đề của cuốn sách chúng ta đã thấy hai từ “Đạo lý”. Vậy “đạo lý” là gì mà mỗi con người luôn cần hướng đến?

Hướng về cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Quán triệt quan điểm đó, Thư viện huyện Châu Đức luôn xác định Thư viện xã, thị trấn là cánh tay nối dài giúp cho Thư viện huyện phục vụ được tất cả người dân trên địa bàn, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa - nơi mà người dân còn khó khăn khi tiếp cận thông tin mới. Trong những năm qua, Thư viện huyện Châu Đức luôn chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, huy động nhiều nguồn lực để xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cơ sở, đẩy mạnh hoạt động luân chuyển nhằm đưa sách báo đến tận tay người dân ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn